Nhà trường có 2 điểm trường với tổng diện tích 8.229.8 m2. Tổng số 10 phòng học và 10 phòng chức năng. 

10/10 nhóm lớp có đủ đồ dùng thiết bị dạy học theo thông tư 34/BGD-ĐT

Sân chơi có đủ thiết bị đồ chơi ngoài trời theo quy định

Bếp ăn đảm bảo theo quy định bếp 1 chiều, có đủ các thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác bán trú.

Các phòng chức năng có đủ các thiết bị cơ bản phù hợp với chức năng của các phòng.