Trường Mầm non Nghĩa Tiến là trường đạt chuần quốc gia mức độ 1 và trường đạt chất lượng giáo dục mức độ 3 và đang ngày càng phát triển. Chương trình chăm sóc giáo dục tại Trường Mầm non Nghĩa Tiến được thực hiện theo chương trình khung của Bộ GD-ĐT.